Menu
نویسنده مطلب : سعیده احمدزاده

مطلب مورد بحث:

برندسازی درونی | خودتان را یک چرخدنده نبینید!


من بارها و بارها با این جملات و عبارات اشتباه برند سازی درونی خودم و اعتبارم رو خدشه دار کردم ..اما بعد شاید بعد سالها فکر کردن به این نتیجه رسیدم که میشد جملات درونی رو تصحیح کرد و جور دیگه ای گفت ..

مثلا بارها گفتم :” درسته که من هفت سال منتظر بودم تا پرداخت حقوق رو رییس منظم و اصولی قانون گذاری کنه .ولی اونم باید به من و مشکلات مالی من توجه میکرد !”

اما الان میگم : درسته که پرداخت حقوق تو شرکت منظم و اصولی نبود ولی من هم در هفت سال اعتراض اساسی “یا استعفا” نکردم .

یا بارها گفتم :”درسته امروز کتاب نخوندم ولی در عوض روز شادی داشتم  ”

تصحیح می کنم و میگم :” امروز کتاب نخوندم و باید فردا این کم کاری رو جبران کنم ”