Menu
نویسنده مطلب : آکادمی آموزگار

مطلب مورد بحث:

اثر مار کبرا - کاربرد تفکر سیستمی در سیاست گذاری


یادم نوجوان بودم با کامپیوتر زیاد بازی می کردم

پدرم سیم پاور رو کشیدن و قایم کردن. منم راستش رفتم یک سیم پاور خریدم و وقت هایی که پدرم نبود سیمو وصل می کردم و بازی می کردم.

از این قبیل کارها هنوزم پدر و مادرها انجام میدن که به قول امروزی ها مسئله حل نمیشه بچه بپیچون خوبی میشه.

بیشتر قصد مزاح داشتم.