Menu
نویسنده مطلب : مهشید

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


حالا که بعد از کلی دویدن به چیزی رسیدم که روزی فکر میکردم آرزومه ؛ ‍‍پیش خودم حساب کتاب میکنم واااقعاا این آرزوم بود؟؟یا چیزی بود که واسم پیش اومد یا اطرافیان پیش آوردن؟یا به خاطر طرز تفکرم یا ناکامیهام همه اینا شکل گرفت؟

موقعی که از شدت تنش و اضطراب توانایی مقابله یا همراهی با هیچ چیز و هیچ کس رو ندارم میفهمم وااقعه ای که توشم غلطه.شاید بهتر باشه برای شروع هرکاری اول از همه خودمو بشناسم تا بفهمم آیا آدم این کار هستم یا نه؟

ظرفیت آدما برای انجام خیلی از کارا محدوده.هنوزم بزرگترین سوالم اینه که:چه کاری هست برای انجام اون بیشترین طرفیت رو دارم؟