Menu
نویسنده مطلب : فرهاد فارسی

مطلب مورد بحث:

اثر مار کبرا - کاربرد تفکر سیستمی در سیاست گذاری


رویکرد دولت در برخورد با معتادان از وضعیت جرم به وضعیت بیمار تغییر داده شد در چنین حالتی به جای اینکه تعداد معتادان در مراجعه به مراکز ترک و جدایی واقعی از اعتیاد بیشتر شود و توزیع مواد مخدر نیز کنترل شود ؛ افراد با خیال راحت و بدون ترس از نیروی انتظامی به سمت مصرف و توزیع مواد مخدر گرایش پیدا کردند زیرا عواقب جزایی در پی نداشت و هر توزیع کننده ای می توانست ادعا کند مواد مخدر برای مصرف شخصی است و …

اعطای وام به عنوان خود اشتغالی به جای پرداخت وام به صنایع فعالی که در ادامه راه با مشکل مواجه شده اند موجب شد تا سرمایه بلاتکلیف بسیاری در سطح جامعه پراکنده شده و تعداد بیکاران به دلیل تعطیلی برخی صنایع افزایش یافته و افراد بیکار به بیکار بدهکار  و منابع بانکی نیز بجای تولید و ایجاد اشتغال به مطالبات مشکوک الوصول تبدیل شوند.

وقتی قبل از فکر کردن با عجله عمل کنیم نباید انتظار بهتری داشته باشیم شاید هم گردانندگان فقط از میان بد و بدتر دست به انتخاب زده اند و برنامه خوب در دست نداشتند.