Menu
نویسنده مطلب : سعید صلاحی

مطلب مورد بحث:

حس خوب هدف گذاری | آیا هدف داشتن واقعاً فایده هم دارد؟


من حس خوب را در تداوم و به قول خارجی ها Consistency داشتن در یک حوزه تجربه می کنم.

به عنوان مثال روی ورزش روزانه برنامه ریزی می کنم و با خودم قرار می گذارم که هر روز یک پومودورو حرکات پیلاتس را انجام می دهم. و بعد از انجام دادن فعالیت آن را در گوگل کلندر با عنوان Exercise Pilates Episode 1 ثبت می کنم و هر روز که یک عدد به این اپیزود ها افزوده میشه حالم رو خوب میکنه.