Menu
نویسنده مطلب : ماجد قاضی

مطلب مورد بحث:

ابزارهای تقویت تفکر استراتژیک | آنالوژی


با سلام وادب

پاسخ سوال نخست :  کلیه در بدن انسان با دستگاه فیلتر ماشین آنالوژی دارد . هر دو پس از تصفیه و گرفتن مواد زائد دوباره مواد مفید را وارد چرخه می نمایند.

پاسخ سوال دوم:  آنالوژی مسافرت  گروهی و اعضای  یک خانواده .

هنگام مسافرت می بایست کارها تقسیم گردد و به هر کس در حوزه تخصصی خود مسولیت داد کسی که در امر آشپزی و تدارکات تبحر دارد مسولیت این کار به او سپرده شود به همین شکل کسی که با مسیر حرکت اشناست  و اماکن توقف و استراحت را می شنا سد بهتر زمانبندی سفر به او سپرده شود. در نقطه مقابل تصمیم گیری در مورد آشپزی بهتر است به خانم خانه محول گردد و انتخاب  اینکه تعمیرکار ماشین که باشد به آقای خانه سپرده شود .

نکته : برخی از کارها که به تخصص و آگاهی خاصی نیاز ندارد  می تواند به رای گذاشته شود مثلا نحوه چینش اثاثیه منزل و …

اکنون که مبحث آنالوژی مطرح گردید مناسب دیدم تا در این مورد نکته ای را یادآوری نمایم.

آنالوژی روشی کارا و موثر برای توضیح دادن و قابل فهم نمودن مسایل و مفاهیم در یک رشته برای فردی که درآن رشته آشنایی و تخصص ندارد می باشد.

به تعبیر دیگر انالوژی روشی  برای  اقناع و باوراندن  یک واقعیت به مخاطب می باشد بدلیل اینکه انسان اگر مفهوم و مساله ای را درک و هضم ننماید  پذیرش آن برایش سخت خواهد بود.