Menu
نویسنده مطلب : علی سیدصدر

مطلب مورد بحث:

منافع و مواضع در مذاکره (+ برداشت‌های رایج و اشتباه در مورد آنها)


به نظر من ما اکثرا نمیتوانیم تفاوت بین منافع و مواضع را تشخیص دهیم. حتی در موارد بسیار روشن و واضح. یک مثال بسیار ساده بزنم که همه ما در طول زندگی چندین بار درگیر آن هستیم. بحث ازدواج : هدف از ازدواج چیست؟ احتمالا همگی میگوییم ایجاد خانواده ای که بتواند در آرامش و سلامتی زندگی کند. مهریه چیست؟ ابزاری احتمالی که احتمالا در ایجاد آرامش میتواند نقش داشته باشد حالا صادقانه چه تعداد منافع ( ازدواج ) در اطراف خود سراغ دارید که شهید مواضع ( پافشاری بر مقدار مهریه ) شده اند؟پس چه خوبه همیشه قبل از اینکه وارد یک مذاکره بشیم در آرامش زمانی را برای تفکیک و شفاف سازی این دو مبحث انجام دهیم. آبراهام لینکلن گفته: " اگر من ۶ ساعت وقت برای قطع یک درخت داشته باشم ۴ ساعت آن را به تیز کردن تبرم اختصاص میدهم".