Menu
نویسنده مطلب : پوریا باقری

مطلب مورد بحث:

روش های تصمیم گیری | آشنایی با سیستم یک و دو در فرایند تصمیم گیری


 یک نمونه تصمیم را مطرح کنید که جنس آن برای شما، به تصمیم‌های سیستم یک نزدیک است. توضیح دهید که آیا آن را برای دیگران هم به همین صورت بیان می‌کنید یا اینکه عموماً مجبور هستید از سیستم دو برای توضیح و توجیه آن استفاده کنید؟

– خیلی از تصمیم هایی که در لحظه برای انگیزش کارکنان یا رفع و  رجوع کارهای جاری دفتر انجام میشه ، با سیستم یک ( ناخودآگاه یا … ) انجام میشه . 

اما وقتی همسرم میپرسه مثلا چرا این جمله رو به اون گفتی ، باید با سیستم دو ( خودآگاه و … ) کلمات رو با دقت بالا بچینم و براش توضیح بدم  :D