Menu
نویسنده مطلب : علی رئیسی

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی - مقدمه‌ای بر مهارت یادگیری


به نظر می رسد بعد از اگهی حاصل نمودن از اینکه «یادگیری را می توانیم یادبگیریم» و فرا بگیریم، و اینکه امروزه داشتن مهارت یادگیری چه مزیت بزرگی برای «رشد و توسعه فردی» بحساب می آید؛ اولین و مهم‌ترین نکته، قِسمی که در فایل صوتی بیان شد و با هم شنیدیم، توانایی فراموش کردن دانسته های قبلی در مقابل موضوعات و اطلاعات جدید است. باید به این مهم در همین شروع کار توجه داشته باشیم. قبل از اینکه از طرف ما به یک رفتار بدل گردد.

برعلاوه در ادامه‌ی پروسه‌ی یادگیری باید همیشه برای خود مان یادآوری کنیم که از تاکید بر «قطعیت فرضیات» خود فاصله بگیریم و برای شنیدن و یادگرفتن یک حرف، یک دیدگاه و یک خصوصیت تازه آماده باشیم.

در این بین از نقش «منابع و مراجع در یادگیری» نباید غافل شد. سعی کنیم حدالامکان منابع دیتاها و اطلاعات که از راه های مختلف وارد ذهن ما می شوند را درست و بادقت انتخاب کنیم.