Menu
نویسنده مطلب : عزیزه تیموری

مطلب مورد بحث:

چمدانی از دروغ


نگاه کلی به نوشته های دوستان متممی جاکی از آن است که همه ما حقیقت را دوست داریم و عاشق آن هستیم چون دروغ نفرین شده است ولی حقیقت دوست داشتنی.

ولی سوال من این است که بعضی مواقع مرز بین حقیقت و دروغ آن چنان باریک است و آن چنان مبهم ، که در این دنیای پر از زور ، تزویر و ریا ، گاهی شاید سالها زمان لازم داشته باشد که حقیقت خودش را نشان دهد.

خدواند ذات ما انسانها را سالم و بی آلایش آفریده است و این ما هستیم که با برداشت های فردی و جهت گرایانه خود حقیقت و دروغ را مخلوط می کنیم و از آن ملغمه ای می سازیم که خود را فریب داده و به ادامه زندگی می پردازیم.

در این دنیای فریب و ریا راهی گاهی ناچار از پذیرفتن دروغ و حقیقت بجای هم برای ادامه زندگی هستیم.