Menu
نویسنده مطلب : مینا سالاری

مطلب مورد بحث:

طراحی سیستم فروش - درس 2: این بار مرغ و تخم مرغ مهم است


برخی از مدیران فروش به خاطر تجربه شخصی به نتایجی برای فروش بیشتر و بهتر می رسند و حساسیت زیادی اعمال می کنند که این سیاست ها دنبال شود و وقتی فروش به میزان مورد نظر آنها نمی رسد به این نتیجه می رسند سیاست های مورد نظرشان تمام و کمال پیاده نشده و عملا نقص از نحوه پیاده سازی است نه سیاست ها.