Menu
نویسنده مطلب : محسن حمزه لو

مطلب مورد بحث:

روشهای نادرست متمم خوانی!


با سلام

من اصولا عادت دارم که در حین مطالعه نت برداری می کنم و کاملا با شما موافق هستم که بسیار موثر است ، البته گاهی مطالب خاص را

در تلگرام برای دوستان ارسال می کنم تا قدری حجم مطالب با ارزش و خوب شما سهمی از مطالب تلگرام را داشته و در جهت رشد فرهنگ جامعه کمک کند.

حتی بعضی از مطالب شما را روی ورق کاغذ نوشته و به دیواره کتابخانه خود می چسبانم تا هر روز آنرا بخوانم ، مثلا بعد از ماه ها هنوز این جمله شما برایم تازگی دارد و به دیوار کتابخانه نصب است.

” اگر تمام ابزار ما برای مواجهه با جهان

یک چکش باشد……………

…………………………….  ”

و یا

” توهم دانایی از نادانی بسیار خطر ناکتر است. ”

ولی  ، یک عیب بزرگ دارم ، در کامنت گذاری خیلی تنبل هستم.