Menu
نویسنده مطلب : سعید صلاحی

مطلب مورد بحث:

استعاره مفهومی چیست و چه کاربردی دارد؟


وارد کردن اطلاعات به مغز همانند وارد کردن غذا به معده است.

همانطور که غذای روزمره ای که می خوریم نیاز به هضم و جذب دارد، محتوای مصرف شده هم باید به آرامی با اطلاعات قبلی واکنش دهد و سپس جذب مدل ذهنی شود.
همانطور که خوردن تنقلات باعث سیری کاذب می شود، خواندن مطالب پراکنده تلگرام و شبکه های اجتمائی نیز شاید مانع تشنگی ما برای مطالعه کردن باشد.
همانطور که همه‌ی مولکول های مواد غذائی جذب بدن نمی شود، بعد از مصرف محتوا هم باید محتوای مفید و مورد نیاز را جذب کنیم و باقی اطلاعات را بندازیم دور.
همانطور که هر غذائی را جلوی ما بگذارند نمی خوریم، هر محتوا و اطلاعاتی را نیز نباید نگاه کنیم یا گوش بدهیم.
همانطور که بعضی از غذا‌ها سمی اند، ضرر دانستن بعضی از اطلاعات (Dangerous Information) نیز بیشتر از ندانستن شان است.
همانطور که بعضی از مواد غذایی با وجود اینکه ارزش غذایی بالایی دارند ولی دلچسب نیستند،‌ بعضی از خبر ها و واقعیت های اطراف نیز با وجود اینکه پذیرش شان تلخ است ولی مواد مغذی را می تواند به مغز برساند.