Menu
نویسنده مطلب : مسعود تودیعی

مطلب مورد بحث:

اثر مار کبرا - کاربرد تفکر سیستمی در سیاست گذاری


موضوع سهمیه بندی بنزین که در طی سال های گذشته چندین بار اجرایی گردیده است. در وهله اول نیت از سهمیه بندی کاهش مصرف سوخت عنوان می شود. اما پس از آن عملا سهمیه بندی باعث می شود که افرادی که در حالت عادی به فکر استفاده از اتومبیل شخصی خود نبودند حالا برای استفاده از سهمیه خود و جلوگیری از باطل نشدن سهمیه خود ، اقدام به سفرهای غیر ضروری کنند یا سهمیه خود را به کسانی بفروشنده که مصرف سوخت بالایی دارند و عملا در مصرف سوخت صرفه جویی نمیگردد.