Menu
نویسنده مطلب : مریم قدرت آبادی

مطلب مورد بحث:

تعریف پایداری چیست؟ | بررسی مفهوم پایداری در مدیریت و کسب و کار


مدیریت ترافیک امروزه بصورت یک علم که در دانشگاهها اموخته میشه ولی اینکه چرا هنوز در کشورهای مختلف معضل ترافیک وجود دارد، دلایل بسیاری داره ، شرایط هر کشور با کشور دیگه بسیار متفاوت و هر کشور سیاست گذاری خاص خودش و داره ، تجربه من در هند با جمعیت میلیاردی تجربه جالبی بود اینکه ارگانها و سازمانهای مختلف ساعت کاری متفاوتی داشتند و ساعت کاری مدارس و دانشگاهها هم بسیار متفاوت بود و این قضیه تونسته بود خیلی خوب معضل ترافیک و مدیریت کنه و به نسبت جمعیت ترافیک قابل قبول بود . ولی قطعا همین روش در ایران جوابگو نیست چون سبک زندگی مردم و بسیاری از عوامل مرتب متفاوت از هند است. شاید مسائلی مانند ارتقا کیفیت خودروها ارتقا سطح فرهنگی رانندگی حداقل عواملی هستند که همه باور دارند می تواند به بهبود وضعیت فعلی کمک کند.