Menu
نویسنده مطلب : مهتاب دادخواه

مطلب مورد بحث:

تعریف حمایت اجتماعی چیست؟ معرفی انواع حمایت های اجتماعی


حمایت احساسی: 

اینکه خیالمون راحت باشه حتی در بدخلق ترین حالتمون هم کسایی هستند که حاضرند تحملمون کنند.

پشتمون به همدلی چند نفر گرم باشه در اوج فقدان و سوگواری

حمایت ابزاری: 

وقتی که دوستی که تجربه داره برای رفتن به یک محیط استرس زا مثلا یه مصاحبه کاری همراهیت کنه.

قرض گرفتن چیز واجبی که موقتا تو خونه نداری از همسایه ها

حمایت اطلاعاتی:

اطلاعاتی که در مهاجرت هم وطن ها درباره شرایط و امکانات در اختیار ما قرار می دهند.

اطلاعاتی که یک مادر از پزشک دریافت می کنه تا بتونه فرزند سالم تری به دنیا بیاره.

حمایت ارزیابی و شناخت: 

وقتی اطرافیان کمک می کنند که قضاوت همه جانبه تری از آدم های جدید زندگی مون داشته باشیم. 

وقتی دوستانم کمک می کنند که خانواده ام درک بهتری از من و شرایطم داشته باشن. ناگفته هامون را بهتر بیان می کنند.