Menu
نویسنده مطلب : زهرا وفائیان

مطلب مورد بحث:

جمله‌های روزانه متمم | بخش سیزدهم


” منطقی تر است که مسیر شغلی را به جای بالا رفتن از یک نردبان ؛ به عنوان بالا و پایین رفتن و پریدن از شاخه ای به شاخه دیگر در یک جنگل در نظر بگیریم.”

این نقل قول از شریل سندبرگ دوست داشتنی ، دو موضوع را به یاد من آورد :

 

اول : محمدرضا شعبانعلی در جایی که یادم نیست کجا ، تعریف کرده بود که معلم دبیرستانش زمانی به آنها گفته است :

” نفرین خدا برای آدم های مستعد از این شاخه به آن شاخه پریدن است.”

و من چقدر این جمله را دوست دارم.

 

دوم : در کتاب ” گوگل چگونه کار می کند” مسیر شغلی به دریا و موج و ساحل تشبیه شده است. آنقدر این تشبیه درست و زیبا بود که آرزو کردم کاش زودتر خوانده بودمش.

 

مدیران ارشد گوگل در این کتاب این طور گفته اند که :

صنعت شبیه به دریاست ، موج ها شرکت ها هستند و ساحل ، شغل شماست.

اگر صنعت درستی را برای فعالیت انتخاب کنید در واقع در دریای درستی موج سواری می کنید، این دریایی است که وسعت پهناوری دارد و رو به رشد است.

آنگاه موج های زیادی برای موج سواری وجود خواهند داشت. شرکت های بزرگی که می توانید در بین آن ها جابجا شوید بدون اینکه مجبور باشید سابقه کاری خود را دور بریزید.

در یک صنعت درست و در یک شرکت درست ، شغل خوب آخرین چیزی است که باید به آن فکر کنید زیرا محیط پیرامون شما در نهایت شما را رشد خواهد داد. حتی اگر در ابتدا نتوانید شغل مورد علاقه تان را داشته باشید اما با تلاش می توانید آن را بدست آورید.

عکس این روند عمل کردن ؛ یعنی شغل را به صنعت یا شرکت ترجیح دادن ، در نهایت در مسیر شغلی شما موانع غیرقابل حذفی ایجاد خواهد کرد.

 

در هر صورت من دقیق نمی دونم مسیر شغلی دریاست یا جنگل :)

اما چیزی که شخصا تجربه کردم این است که از این شاخه به آن شاخه پریدن، به معنای واقعی هدر دادن زندگی است.

اما

اگر در یک جنگل یا در یک دریا (منظور یک صنعت خاص است) ، از این شاخه به آن شاخه بپریم یا از این موج به موج دیگری برویم (منظور عوض کردن شرکت است) ؛

شاید در نهایت نه تنها مضر نباشد بلکه بتواند ما را به ساحل بهتری (شغل مناسب تری) هم برساند.