Menu
نویسنده مطلب : فرزین زمانی

مطلب مورد بحث:

فروش شخصی یا Personal Selling چیست؟ (آشنایی با یک اصطلاح)


به نظرم جا داره فروش شخصی در فروش های بیزنس تو بیزنس هم بررسی بشه . در این نوع فروش ها جای فروش شخصی کاملا محفوظه . شما نمیتونید یه قرار داد مهم و خرید یه خدمت مهم برای شرکتتون رو بدون حضور یه فروشنده از شرکت مقابل انحام بدید  . در این فروش های پیچیده امکان حدف شخص فرو شنده حالا حالا ها نیست .