Menu
نویسنده مطلب : سعیده احمدزاده

مطلب مورد بحث:

افسردگی چیست؟ نشانه ها و علائم افسردگی چه هستند؟


من در بدترین شرایط روحی به خودم دلداری میدم و میگم “آن چیزی که مرا نکشد قویترم می کند”

بچه که بودم هر وقت زمین میخوردم و گریه میکردم مادر می گفت : پاشو گریه نکن ، بزرگتر شدی …

و امروز با هر مشکلی احساس می کنم در مقابل امتحانی هستم که باید سربلند باشم . با موسیقی یا خرید ، یا خوندن کتاب و یا هر چیزی که اون لحظه فکر می کنم بهش نیاز دارم.