Menu
نویسنده مطلب : سیدحمید صدرهاشمی

مطلب مورد بحث:

نگاهی دقیق‌تر به واژه‌ی سرمایه


محمدرضا شعبانعلی در یکی از دست نوشته هایش از تفاوت زنده مانی و زندگانی نوشت. به نظرم زنده مانی نوعی دارایی محسوب میشه و زندگانی، سرمایه به حساب میاد. اینکه فعلاً فرصت داریم نفس بکشیم و ادامه حیات بدیم، یک نوع دارایی است که به امانت در اختیار ما قرار داده شده؛ و این ما هستیم که با تعیین کیفیت آن، این دارایی را به سرمایه ( زندگانی ) تبدیل می کنیم. بسیاری از ما، خوردن، خوابیدن ،نفس کشیدن و از این نوع کارهای روتین را به اشتباه، زندگی می نامیم.

گذشته هم به نظرم، یک دارایی است و استخراج نکات مفید از آن که قابل استفاده برای  آینده باشد، تجربه است که یک سرمایه به حساب میاد. ممکن است یک اتفاق تلخ برایمان بیافتد، اما وقتی علت یابی نشود و صرفاً سوگوار آن اتفاق تلخ باشیم، این اتفاق باز هم در آینده رخ دهد. بعضاً اتفاقاتی که در گذشته برایمان افتاده را به اشتباه، تجربه تلقی می کنیم.