Menu
نویسنده مطلب : حمید

مطلب مورد بحث:

تمایز (Differentiation) - زبان تخصصی مدیریت استراتژیک


با سلام

موقعیت ساعت۴: با توجه به آگاهی تدریجی مردم به مضرات برخی از انواع مواد غذایی،استفاده از برخی محصولات  صنعت غذایی سبز و ارگانیک کم کم جایگاه خود را پیدا می کند. با توجه به قیمت بالای این محصولات  با  موارد مشابه و موجود در بازار، در مقایسه با ارزش سلامت می تواند مصداقی از موقعیت ساعت ۴ باشد.به طور مثال قیمتهای متفاوتی از عسل در بازار موجود است از ۷ هزار تومان تا ۴ میلیون تومان.(شنیدم که عسل چینی با قیمت کیلویی ۷هزار تومان در بازار موجود است).اگر عده ای خاص به خاطر بیماری و یا توصیه اکید  پزشک،حاضر به پرداخت قیمت۴میلیون تومان برای این عسل باشند به ساعت ۵ نزدیک می شویم.