Menu
نویسنده مطلب : نیما کیان

مطلب مورد بحث:

روش های تصمیم گیری | آشنایی با سیستم یک و دو در فرایند تصمیم گیری


با سلام خدمت استاد عزیز

به نظر من تمام رفتارهای وسواس گونه تصمیماتی  است که باید در سیستم یک گرفته شود ولی در سیستم دو به آن پرداخته میشود

زمانی که برای یک دست شستن ساده  (سیسیتم ۱ )زمان و دقت بیش از اندازه گذاشته میشود(سیستم ۲ ) مشکل ایجاد میشود

در رفتارهای عاطفی و اخلاقی مثل کمک کردن به دیگران تا حدود زیادی سیستم یک در اولویت است نسبت سیستم  دو

به قولی بخشش به خروار   حساب به دینار