Menu
نویسنده مطلب : رضا

مطلب مورد بحث:

اولویت بندی کارها و فعالیت ها | ماتریس آیزنهاور


این ماتریس به خصوص برای ذهن های آشفته مانند من مانند معجزه عمل می کند. در واقع این ماتریس باید به مثابه اولین گام برای رویارویی با یک زندگی پر مشغله باشد. ذهن ما از همان ابتدا می داند که چه کاری مهم و فوری و چه کارهایی غیر مهم و غیر فوری هستند اما به دلیل اینکه همواره انجام دادن کارهای غیرضروری آسانتر از انجام کارهای ضروری هستند ذهن ما به سمت گمراهی سوق پیدا می کند. با این ماتریس به نظم و انسجام ذهن خود کمک می کنیم و به نوعی مانع از گول زدن خودمان می شویم. نکاتی هم برای استفاده از این ماتریس باید در نظر گرفت:

۱- از این ماتریس به عنوان اولین گام برای نجات از آشفتگی ذهنی استفاده کنیم و بعد از آن که تکلیف کارهای ضروری و فوری معین شد باید برای انجام آن کارها برنامه ریزی کنیم و مشخص کنیم که چگونه باید آنها را پیش برد.

۲- باید سعی کنیم که تعداد محدودی از کارها را در این ماتریس بگنجانیم و از لیست کردن بیش از اندازه کارها در این ماتریس اجتناب کنیم. طبق توصیه ای گذاشتن نهایتا ۸ کار در لیست های چهار گانه این ماتریس مناسب است.   چرا که اگر تعداد زیادی کار در لیست ها بگنجانیم تنها به افزایش استرس و آشفتگی بیشتر ذهن کمک کرده ایم در صورتی که هدف اصلی این ماتریس و تمام کارهایی که برای مدیریت زمان انجام می دهیم افزایش کارایی و تکمیل کارها هستند.

۳- البته که باید این ماتریس به طور روزانه به روز شود و یکی از این راه ها استفاده از قالب های آماده ماتریس آیزنهاور و یا برنامه های تحت وب هستند که کار را آسانتر می کنند. مثل اینجا. بعد از اینکه لیست های ضروری و فوری تمام شدند اگر باز هم کارهای ضروری و مهم بودند به آن اضافه میکنیم و اگر نه به سراغ کارهای مهم ولی غیر فوری می رویم.

۴- یکی دیگر از فواید این ماتریس آزاد سازی زمان ما خواهد بود. چون وقتی مشخص کنیم فلان کار غیر مهم و غیر فوری است بنابراین اگر عاقل و منطقی باشیم اصلا نیازی به انجام آن کارها نخواهد بود و بهتر است هرگز سمت آنها نرویم تا زمان بیشتری برای کارهای دیگر پیدا کنیم.