Menu
نویسنده مطلب : سپهر خطیر

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


شاید موفقیت یعنى طى کردن مسیر موفقیت. شاید موفقیت رسیدن به جایى نیست، حتى هر روز بهتر از دیروز هم نیست، شاید موفقیت خود مسیر زندگیست. در غیر این صورت، موفقیت را فقط جامعه و مقایسه کردن/شدن با بقیه میتونه واسمون تعریف بکنه.