Menu
نویسنده مطلب : آفاق رحمانی

مطلب مورد بحث:

هدف گذاری و تنظیم لیست اهداف در یادگیری (+ نمونه هدف گذاری)


تجربه من راجع به مطالعه مباحث ارائه شده در متمم هست که برای خوانندگان می تونه ملموس تر باشه.

پی بردن به اهمیت موضوعاتی که ممکنه در طی روز به ذهنم برسه یا با اونها مواجه بشم و برای خودم به نوعی تحلیلش کنم ولی به اینکه واقعیتی در ورای این توجه قرار داره، پی نبرده باشم و متمم با کلید سازی برخی از مفهوم ها در قفل افکارم، دریچه ای مشخص با کلیات و جزییات مربوط به این موضاعت باز می کنه و رفرنس هایی هم معرفی می کنه که کم و بیش برای من در دسترس هستند . مثل مفهومی که  استریوتایپ داره و منو در بسیاری از محیط ها به چالش می کشه، یا انواع روشهای تصمیم گیری، پرورش استعداد و از این قبیل.

پی بردن به معانی و کاربردهای اصطلاحات رایج و دوباره بازیافت شده ی امروزی که به درک زمینه و جهت مطالعات و مذاکرات، کمکم می کنه. مثل دریافت مفهوم کلماتی از قبیل سیلوگرام، استقراء، سئو، پارادایم و از این قبیل.

مشخصا من نتوانسته ام اهداف آموزشی متمم را به غایت اکمل در خودم تربیت کنم ولی معیارهای یادگیری شخصی خودم بهم میگه با توجه به شرایط زمانی که در برنامه زندگی روزمره دارم، به نتایج مورد نظرم تا حدی رسیده ام که بارها و بارها یک نکته و یا اصطلاح فراموش شده را جستجو کنم و مجددا بخونمش.

و بله از این شیوه استفاده می کنم چون نوع تشریح و مثال ها، استناد به مرجع و مستندسازی متمم را می پسندم، حاشیه ای مازاد بر موضوع فوکوس شده نمی بینم و خسته ام نمی کنه مگر بلد نبوده باشم و یا از خاطر برده باشم چگونه باید مطالب متمم را مطالعه کرد که زحمت این یادآوری را خود متمم هرچند یکبار بر عهده گرفته و به یادم میاره!