- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : شکیبا

مطلب مورد بحث:

فروشگاه متمم


سلام، آخ که چقدر از دوری محمد رضا شعبانعلی غمگین بودم. مدتهاست به خودم سر نزدم. گرفتاری..تنبلی…ولی این ایمیلهای تو ، روی من رو کم کرد. راستی فکر کردی چقدر ویزیتت ارزونه…من دیروز سه دقیقه گفتم دکتر کلی هزینه کردم. ولی تو همه داشته ها تو مجانی، ۲۲۰ دقیقه…از بهترین اوقات محمد رضا….باور کردنی نیست. عجب دوپینگ هایی ….امروز روز منه…کمی هم به خودمون برسیم…محمد رضا شعبانعلی دستمریزاد مرد…دستمریزاد