Menu
نویسنده مطلب : سمیرا سلطانی

مطلب مورد بحث:

تعریف ترول چیست؟ نیمه تاریک شبکه های اجتماعی


اگر درست متوجه درس شده باشم، تجربه‌ ی من به گروه‌های تخصصی تلگرامی برمی‌گردد. یک گروه مرتبط به اخبار دانشکده که اساتید و دانشجویان ورودی های سالهای مختلف عضو آن هستند و دغدغه‌ گروه در جریان اخبار دانشکده و بحث‌های مرتبط به رشته تحصیلی قرار گرفتن است. به خاطر بحث‌های متفرقه قرار شد، گروه دیگری ایجاد شود که بحث‌های مرتبط به آن اخبار در آنجا باشد و در واقع افرادی که به بحثهای بیشتر علاقه‌مندند، به آن گروه بروند.  یکی از اعضا هر روز خبری غیرمرتبط و براساس ویژگی‌های گفته شده‌ی همین درس بحث برانگیز در گروه اصلی می‌گذاشت و بعد از این که همه اعتراض می‌کردند، یا بحث بالا می‌گرفت اعلام نظر می‌کرد و نظری ۱۸۰ درجه مخالف نظر اولیه بعد از ارسال خبر می گفت. آن قدر این رویه تکرار شد که یکی از اعضا همین الگوی رفتاری را بعد از یکی از بحثها به او گفت. در همه‌ی زمینه‌ها این اتفاق می‌افتاد از خبر‌های سیاسی تا جوک‌های جنسیتی.

یک بار این دوست عزیز جوکی در گروه منتشر کرد که بار معنایی آن خنگ بودن زنان و باهوش بودن مردان است. رویه ی من اصولا این است که خیلی وارد بحث خارج از موضوع نمی‌شوم چون وقتی وارد بحث شدید انتهای بحث مشخص نیست و اصولا قابل تشخیص نیست که حریمها تا چه حد از بین می رود و خود این کار باعث نقض قوانین است و به نظرم کار مدیر گروه است که تذکر بدهد و بحث ادامه پیدا نکند. با این حال وقتی شما  در یک گروه تخصصی و اصولا هم همه مدعی برابری و روشنفکری و … می‌بینید مطلبی منتشر می‌شود که یک- هیچ ربطی به آئین نامه گروه ندارد و دو-بارمعنایی آن به نوعی توهین است و سه- بار چندم است که یک فرد قوانین را به بهانه‌های مختلف زیرپا می گذارد و چهارم- بعد از چند دقیقه هنوز در ادامه مطلبی منتشرنشده که فرد اشتباه کرده است، شاید دلایل خوبی برای ورود به بحث داشته باشید.

من البته سعی کردم واکنش بدی نداشته باشم فقط اظهار تاسف کردم برای فرستنده که مطلب  توهین آمیز در گروه منتشر کرده است و این بار حتی مثل اخبار سیاسی نمی تواند مدعی مرتبط بودن آن به گروه باشد. بعد از آن پیام در گروه بقیه هم واکنش نشان دادند و طبق رویه همیشگی عضو محترم گفت که اشتباه شده و منظوری نداشته است. بعد در واکنش های بعدی اصولا منکر اهمیت موضوع شد و … . من البته به جز یکی دو پیام دیگر در بحث شرکت نکردم و فقط روند بحث  را دنبال می‌کردم. در نهایت با پادرمیانی مدیر گروه و بقیه بحث خوابید تا این که چند روز بعد فرد مورد نظر کلیپ یکی از مسابقه‌های تلویزیون ( که اصولا براساس گفته‌های دوستان در گروه، شرکت کنندگان با پول در آن شرکت می کردند و نه به خاطر اطلاعات عمومی بالا و نسخه‌ی مردانه‌ی آن هم وجود داشت) منتشر کرد و گفت که بابت انتشار این یکی دیگر عذرخواهی نخواهد کرد :)

این دوست عزیز در نهایت از گروه رفت (البته در گروه‌های دیگر که خوشبختانه یا متاسفانه همگروه هستیم موارد ضعیف تری از این رفتارها دیده می‌شود) و به تازگی در این گروه‌های گفته شده جانشینی شبیه به او پیدا شده است که به صورت روشنفکرانه‌ای به هرکسی که مخالف نظر او باشد بدوبیراه می گوید و کمترین مورد آن بی‌سواد و … است. جالب است که برخی از دوستان هم از این رویه دفاع می‌کنند و معتقدند منتقدان حساس هستند و … .

با این که اصولا وارد این بحثها نمی شوم ولی معتقد نیستم سکوت همیشه می تواند رفتارمناسبی برای برخورد با این افراد باشد، همان طور که بحث کردن همیشه روش مناسبی نیست. گاهی باید واکننش جدی نشان داد و تلاش کرد حق بیش از ۲۰۰ نفر در گروه پایمال نشود که با هدف خاصی عضو گروه شده‌اند، و برای خواندن اظهار فضل دوستان، تعارف و نوستالوژی‌های دو نفره، شعر و دلنوشته‌های شخصی و البته مطلب‌های جرقه‌ای -مطالب بحث برانگیز که در کمتر از نیم ساعت ۲۰۰ پیام در گروه ایجاد می‌کند- وقت ندارند.