Menu
نویسنده مطلب : فائزه مقدم

مطلب مورد بحث:

فرهنگ واژه های فارسی سره | فریده رازی


متمم عزیز

باز هم گل کاشتید و درب زیبای دیگری را به روی من گشودید و چه دنیای شگفت انگیزی! مدتی است بواسطه مهاجرت با چند نفر مردم افغان در ارتباط نزدیکم، از طرفی چون در حال یادگیری زبان جدید هستم اهمیت زبان فارسی برایم چند ده برابر شده، متوجه شدم افغان های نازنین چقدر به زبان مادری شان وفادارند. در مکالمه های روزمره اینقدر مقید به رعایت دستور زبان فارسی صحبت می کنند که از چشم من و شما ی ایرانی گویی رسمی صحبت می کنند، واژه هایی از ایشان می شنوم که تا مدتها به آنها فکر می کنم.

صادقانه می گویم سالها در ایران مدیر برنامه ریزی تولید بودم در کارخانه ای در رباط کریم تهران، همیشه در خط تولید چند کارگر افغان داشتیم که البته حضورشان غیر قانونی بود، متاسفانه آن زمان گوش من شنوا و چشم من بینا نبود که حداقل یک واژه فارسی از آنها بیاموزم.

خیلی تشکر می کنم از معرفی کتاب.