Menu
نویسنده مطلب : سید محسن صحراییان

مطلب مورد بحث:

تحلیل تکنیکال - درس ۷ - میانگین متحرک همگرایی واگرایی


با سلام و احترام
MACD12,26 = EMA12 – EMA26
Signal = EMA ( MACD12,26)
نمودار = MACD12,26 – Signal

همانطور که دوستان متمم توضیح دادند، وقتی بخواهیم EMA رو محاسبه کنیم با یک عدد آن را همراه می کنیم و منظور این است که به تعداد تایم فریم های قبلی، محاسبه انجام گیرد.

پس EMA7 یعنی اینکه برو و هفت دوره قبل را در نظر بگیر و محاسبه EMA را روی آن داده ها، انجام بده. ورودی این EMA هر چه باشد فرق ندارد مهم این است که EMA کار خود را برای هفت دوره قبل و بر اساس هفت متغیر ورودی انجام می دهد.

همانطور که در فرمول بالا مشخص شده برای محاسبه Signal (و همانطور که در بالای شکل توضیحات متمم نیز اشاره شده است) فارغ از اینکه ورودی ما چه باشد می خواهیم EMA7 را که در اینجا همان Singal هست محاسبه کنیم.

داده های ورودی EMA حاصل کسر دوتا EMA مختلف (۱۲ و ۲۶) برای ۷ دوره قبل، هفت عدد می شود (که تحلیل آن در توضیحات متمم ذکر شده) که به عنوان ورودی در این EMA وارد می شود و محاسبات EMA نیز بر روی آن انجام می شود. همین!

به عنوان یک توضیح در نظر داشته باشید که چون ۷ کمتر از ۱۲ و ۲۶ است پس حاصل تفریق EMA12 و EMA26 که به ترتیب مربوط به ۱۲ دوره و ۲۶ دوره قبل هست حتما بر روی EMA7 اثر دارد.

امیدوارم در کنار توضیحات دوستان دیگر، این توضیح نیز مفید باشد.

پیروز باشید