Menu
نویسنده مطلب : سیمین ابراهیمی

مطلب مورد بحث:

خداحافظی برای همیشه


سلام

به راحتی سلام می گویی.

به شادی، و با خیالی آسوده، و با شوقی دلپذیر.

گمان می کنی هیچ هنگام این سلام را پایانی نیست

اصلا فکرش را نمی کنی که روزی، به هنگام خداحافظی، قلبت و تمام زندگیت را به همراهش خواهد برد.

دردناک ترین حسی که در عالم وجود دارد لمس واژۀ خداحافظی است با تمام روح و جسم و ذهنت.

خداحافظی آغاز هجرت روح است از جان و تنت.
من این واژه را در برابرات نه می گویم و نه می نویسم. فقط خواهم گفت به امید دیدار به زودی زود، بدون حتی گذاشتن نقطه برای پایان جمله ام
به امید دیدار به زودی زود