Menu
نویسنده مطلب : آتا ناصر

مطلب مورد بحث:

اصول مذاکره | چند توصیه برای مذاکره موفق | چگونه مذاکره کنیم؟


در فرازهای زیادی از این درس موضوع بسیار فراتر از مذاکره و اصول آن بود. اصول تربیتی ساده و سهل اما مغفول در روزمرگی را با ادبیاتی غنی، صمیمی و خودمانی بسیار عالی توضیح دادید. دست مریزاد.

و اما تجربه ای که من از عقب انداختن انتقام دارم برام خیلی شیرین است.( البته نه در مذاکره). در بدو ورودم به این شهر و این سازمان یکی از همکاران هم رده بسیار با من بدی کرد. مخالفتها، لج بازیها و سنگ اندازیهای او خیلی بهم ضربه زد ولی با برآوردم از اوضاع کلی و با نگاه به جلو مصلحت را در مدار دیدم و زمانی ازش انتقام! گرفتم که برای خود او هم شیرین بود. تنها کاری که کردم این بود که بعد از مدت قابل توجهی در حضور فرد مورد وثوق مشترکمان گفتم هر آنچه را که کرده و گفته بود. و خود او نیز شهادت داد که در آن مدت هیچ حرکت نامناسبی از من ندیده است. الان همکار خوبی برای همدیگر هستیم.