Menu
نویسنده مطلب : رضا شیخ زاده

مطلب مورد بحث:

رویدادهای اطراف ما، چگونه الگوهای ذهنی و مدل ذهنی ما را می‌سازند؟


پاسخ به سوال ۲: در حال حاضر من کتاب هایی را می خوانم که یا فردی که مورد پذیرش من است آنرا توصیه کرده باشد یا در کتاب معتبری به آن اشاره رفته باشد. همین شیوه را در مورد شرکت در کلاس ها و سمینارها و دیدن تاتر و فیلم و… بکار می برم. با اینکار تا حد زیادی از اتلاف وقت جلوگیری می کنم. به این دلیل این شیوه را بکار می برم که متوجه شدم وقتی صرفا بر اساس تبلیغات  یا عنوان و یا موضوع، کتاب یا کلاس یا فیلم و ..را انتخاب می کنم احتمال بی کیفیت یا کم کیفیت بودن آن وجود دارد.
پاسخ به سؤال ۳:

بر چه اساسی این شکل و ترکیب رنگی را برای سایت انتخاب کرده اند؟
مدل درآمدی این سایت چیست؟
چند نفر اپراتور دارد؟
چند نفر مسؤل تهیه مطالب هستند؟
هزینه نگهداری و بروز رسانی این سایت چقدر است؟