Menu
نویسنده مطلب : سینا پازوکیان

مطلب مورد بحث:

فروشنده موفق چه ویژگی هایی دارد؟


  اگر بخواهید از دیدگاه خود و با توجه به تجربیات خود، پنج جمله را به عنوان نکاتی که هر فروشنده باید مد نظر قرار دهد و رعایت کند بنویسید،‌ چه نکاتی را مطرح می‌کنید؟
۱- در بسیاری از موقعیت ها مشتری خود نمی داند چه میخواهد این هنر فروشنده است که با مطرح کردن پرسش هایی و در میان سخنان مشتری به خواسته او پی ببرد
۲- مشتری را بسنجید و جایگاه او را در اولویت های خود تعیین کنید وگرنه ممکن است برای یک بذر خراب مقدار زیادی آب و کود هدر دهید
۳-هوای مشتری های قدیمی را داشته باشید ، آن ها از مهمترین سرمایه های شما هستند
۴- برند شخصی شما ، با ارزش ترین دارایی شما در فروش است ، به هیچ قیمتی آن را مخدوش نکنید
۵- همیشه خود را در منعقد نشدن یک معامله مقصر ندانید عوامل بسیار زیادی دخیل هستند ، وظیفه ی شما این است که نقش خود را خوب ایفا کنید ، به خاطر داشته باشید یک بازی خوب همیشه منجر به نتیجه خوب نمی شود