Menu
نویسنده مطلب : آتا ناصر

مطلب مورد بحث:

چه مدلی مفید است؟ (ویژگی‌های یک مدل مفید)


مدل علمی: سازمانهای حاکمیتی سازمانهای غیر حاکمیتی (تصدی گری). سازمانهای حاکمیتی سیاستگذار و تعیین کننده خط مشی اند و سازمانهای تصدی گر اجراء کننده سیاستها.
فراگیر بودن: من فکر می کنم این مدل بیشتر در ورد کشورهایی با اقتصادی که بیشتر غیردولتی و غیر مترکز هست مصداق داشته و در مورد سازمانهای موجود در این کشورها میشه گفت فراگیر هست.

استثنا: از آنجایی که بیشتر بصورا یک طیف هست استثنایی در این مدل نمی تواند باشد.

تکرارپذیری: به هر حال هر سازمان جدیدی هم که بوجود بیاد در جایی از طیف حاکمیتی / تصدی گری قرار خواهد گرفت.

فرافرهنگی: این مدل فرافرهنگی است البته باز به نظر من در کشورهای غیر سوسیالیستی.

قابلیت پیش بینی: فکر کنم این مدل اساسا ادعایی در زمینه پیش بینی نداشته باشد.

در مجموع به نظر من این مدل از زاویه ایی که به سازمانها نگاه می کند، مدل مفیدی می باشد.

 

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟