Menu
نویسنده مطلب : امیر

مطلب مورد بحث:

دقیق ترین تعریف عزت نفس چیست؟


قطعا ریشه عزت‌نفس پایین یا بالا را باید در دوران کودکی جستجو کرد.

من فکر می‌کنم د رحال حاضر مردم کشورمان دو مشکل بزرگ دارند که اگر این دو مشکل حل شود، بسیاری از گرفتاری‌ها و بدبختی‌های مردم و کشور از بین می‌رود.

اولی موضوع عزف‌نفس است و دومی موضوع مهرطلبی؛

شاید به‌جرات بتوان گفت ریشه اکثر گرفتاری‌های عاطفی ما هم در کمبود عزت‌نفس خلاصه می‌شود. جایی که ما خودمان را به معنای واقعی دوست نداریم و ارزشمند نمی‌دانیم. و بنابراین تا خودمان را خوب و دوست‌داشتنی ندانیم، هرگز نمی‌توانیم دیگری را دوست داشته باشیم.

تا خودمان را لایق عشق ندانیم، هرگز نمی‌توانیم عاشق واقعی باشیم و عشق‌مان را نثار دیگری کنیم.