Menu
نویسنده مطلب : حمید

مطلب مورد بحث:

فروش شخصی یا Personal Selling چیست؟ (آشنایی با یک اصطلاح)


تجربه من:
در حوزه محصولات دیجیتال و به طور خاص گوشی موبایل خیلی از خریدها به صورت اینترنتی انجام میشود و نقش فروش شخصی روز به روز محدودتر میشود البته هنوز هم یک فروشنده حرفه ای میتواند تا سه برابر یک فروشنده معمولی فروش داشته باشد وحدس میزنم که در این حوزه نقش فروش شخصی کمرنگ تر شود