Menu
نویسنده مطلب : چراغی

مطلب مورد بحث:

ارزش های سازمانی | چرا بیانیه ارزش های سازمانی تدوین می‌شود؟


با سلام ،
تمرین اول :

۱-” صداقت و راستگویی ” ویژگی عملکرد کاری کارمندان ما خواهد بود که محیط کاری را بی دغدغه تر و منسجم و مسیر پیشرفت را هموارتر می سازد.

۲- “کسب رضایت واقعی مشتری” از کیفیت ،مرغوبیت ، ویژگی های خاص و قیمت مناسب، هدف تولید و ارائه خدمات و انگیزه ما خواهد بود.

۳- “احترام به مشتری در هر سطحی”،از اصول اخلاقی شرکت می باشد .معتقدیم که احترام به وی ،احترام به تلاش ،محصول و خدمات و ارمانهای سازمان خودمان می باشد.

۴- همه ما تلاش می کنیم” زندگی مادی و معنوی کارکنان” در این مجموعه ، بهتر و روبه پیشرفت باشد .

۵- “جهانی فکر کردن و جهانی شدن” ، عرضه محصولات و خدمات به مردم دنیا با برند ایرانی،افقی است که به آن می نگریم و راهی است که به سوی آن گام بر میداریم.

۶-“تلاش و تعهد” در اجرای وظایف محوله توسط هر فرد در شرکت ،تلاشی است برای حمایت ،موفقیت شرکت در راستای اهداف و درنهایت، آسایش خاطر و زندگی بهتر برای همه ما خواهد بود.

تمرین دوم :
موارد ۱و ۳ و۶ باقی خواهند ماند.