Menu
نویسنده مطلب : مرضیه مصلی نژاد

مطلب مورد بحث:

اثر مار کبرا - کاربرد تفکر سیستمی در سیاست گذاری


در محل کار من که به‌نوعی شرکتی خصولتی محسوب می‌شود، ساعات اضافه‌کار تشویقی کارکنان، در مقطعی زمانی و به دلیل پایین بودن حقوق کارکنان و بنا به کمک مالی به آن‌ها، در کنار حقوق، برای کارکنان در نظر گرفته شد. پس از مدتی اثرات مار کبری در اثر فقدان جامع‌نگری و خصلت زیاده‌طلبی ما انسان‌ها، شروع کرد خودش را نشان دادن. هرکدام از ما کارکنان تصمیم گرفتیم که زمانی را صرف حضور فیزیکی در محل کارکنیم. به‌این‌ترتیب، ساعات اضافه‌کار تشویقی، اضافه بر ساعاتی که خودمان در اداره می‌ماندیم، به ما پرداخت می‌شد. درحالی‌که نه “کار” و نه “راندمان کاری”، هیچ‌کدام اهمیتی نداشت. اثر مار کبری این بار خودش را به شکلی دیگر نشان داد. حضور بی‌دلیل ما کارکنان باعث افزایش مصرف انرژی، افزایش مصرف سرانه غذا و در یک کلمه افزایش هزینه‌های بالاسری شد.
این بار، نه کیفیت و کمیت کار، حتی میزان حضور در محل کار هم اهمیتی نداشت. ثبت ساعت ورود و ساعت خروج، تنها گزینه انتخابی بود. بازهم اثر مار کبری.
مجدد، تصمیم گرفته شد که تأثیر اضافه‌کار به‌صورت حضور در محل کار، کم و تأثیر اضافه‌کار تشویقی و افزایش راندمان کاری بیشتر شود. مجدداً داستان مار کبری و اثرش، به شکل گزارش سازی و … نمایان شد. خلاصه اینکه این برای این داستان، نمی‌توان  انتهایی متصور شد و تنها اثرش، مارهای کبری در شکل و شمایل متفاوت است.