Menu
نویسنده مطلب : مهدی کبیری

مطلب مورد بحث:

انضباط شخصی | نظم شخصی یا نظم درونی چیست؟


تمرین۱:
من در دوران مدرسه همیشه شاگرد ممتاز بودم ولی در سال پیش دانشگاهی کمترین وقت ممکن را صرف درس خواندن کردم.

بعد از اعلام نتیجه کنکور بجای انتخاب رشته ی مورد علاقه ام در دانشگاه آزاد برای اینکه به همه ثابت کنم باز در دانشگاه سراسری روزانه قبول شدم با اینکه درس نخواندم در آن سال،رشته ای که کمتر علاقه داشتم انتخاب کردم و کلا مسیر زندگیم عوض شد.

تمرین ۲:

تصمیم منطقی ، تصمیمی است که یک گام در رسیدن به اهداف ،آمال و آرزوهامون به جلو ببره ولی تصمیم قابل دفاع تصمیمی هست که عدم موفقیت را بشود با آن توجیه کرد