Menu
نویسنده مطلب : شهرزاد

مطلب مورد بحث:

استعداد تجسم فضایی و درک ساختارها


الان که خوب فکر میکنم میبینم شاید در بعضی نمونه هایی که در درس بهش اشاره شد، گاهی بد نباشم. مثلا در مورد بستن چمدان، می تونم لباسها و وسایل رو به خوبی جاسازی کنم که مرتب و خوب توی چمدان جا بگیرن. مخصوصا از وقتی که فهمیدم اگه لباسها رو به صورت لوله ای در چمدان قرار بدیم، جای خیلی کمتری اشغال میکنن و میشه لباسها و وسایل بیشتری رو به درون چمدان اضافه کرد. من امتحان کردم. واقعا جواب میده…

اگر دوست داشته باشید بدونید چگونه؟… میتونید نگاهی به این مطلب بیندازید:

اگر می خواهید جای بیشتری در چمدان خالی کنید، اما نگران وزن نیستید، لباس ها را لوله کنید ( زیرا این کار نسبت به تا کردن آن ها فضای خیلی کمتری را اشغال می کند ). اگر به فضای بیشتر احتیاج ندارید، اما می خواهید وزن را کمتر کنید، لباس ها را تا کنید.  لوله کردن الزاما باعث چروک شدن لباس نمی شود. فقط کافیست هنگام تا کردن احتیاط کنید که هیچ چروکی را در لوله باقی نگذارید. تا جایی که ممکن است لباس ها را صاف لوله کنید. لوله کردن لباس ها در راستای خطوط اصلی آن ها می تواند کمک کند. لباس های کشی معمولا در چروک نشدن بعد از لوله کردن بهتر هستند. اگر در لوله کردن خیلی ماهر نیستید، لباس هایی که سریع چروک می شوند را لوله نکنید. لباس های لوله شده باید خیلی سفت بسته بندی شوند. به همین دلیل این روش در زمان کمبود حجم پیشنهاد می شود.