Menu
نویسنده مطلب : مرضیه

مطلب مورد بحث:

پرونده ان ال پی (5): فرایندهای حذف و تحریف


در طول رابطه م با شخص دقیقاً دچار تحریف و حذف بودم، و الآن از این بابت که این مطلب پربار رو خوندم خیلی خوشحالم.

کمی به ذهنم و مکانیزمها و مدلهای ذهنیم آگاهی پپیدا کردم و میدونم فقط همین ذهنه من، قدرتهای بی شمار و فوق العاده ای داره