Menu
نویسنده مطلب : داود صادقی

مطلب مورد بحث:

پروژه پایانی درس ارزش آفرینی


چه کسب و کاری را می‌توانید مثال بزنید که به نظرتان، جایش در فضای امروز شهر یا کشور خالی است؟ یا اگر این کسب و کار وجود دارد، از استانداردی که شما انتظار دارید برخوردار نیست و باور دارید که می‌توان، آن را به شکل بهتری انجام داد.
ارائه مجموعه تصاویر برای ساخت موشن گرافیک توسط افراد بصورت آنلاین
سپس به سوالات زیر پاسخ دهید:
1)کسب و کار مورد نظرتان را به صورت مختصر شرح دهید.
تولید موشن گرافیک مستلزم دانش تخصصی و در اختیار داشتن تجهیزات سخت افزاری مناسب است . افراد در این وب سایت می توانند مجموعه تصاویر مورد نیاز خود را در کنار هم قرار داده و خروجی آن را دریافت کنند.
2)بگویید که به نظر شما، ارزشی که این کسب و کار ایجاد می‌کند چیست؟ چه ارزشی را که قبلاً نبوده است خلق خواهد کرد؟
پاسخگویی به نیاز مشتریان با قیمت بسیار کمتر از مدل های رایج ساخت موشن گرافیک
3)این کسب و کار را در چه صنعتی طبقه بندی می‌کنید؟
تولید محصولات رسانه ای . آموزش
4)بازارهای هدف، بازارهای بالقوه و بازارهای آماده آن را شرح دهید.
بازار بالقوه : شرکت های تبلیغاتی . فعالان حوزه آموزش . تشکل های فرهنگی ، مذهبی و سیاسی
بازار آماده  و هدف : شرکت های تبلیغاتی
5)بازار این فعالیت را – بر اساس معیارهای ارزیابی بازار که در درس‌ها خوانده‌ایم – تحلیل کنید یا حدس بزنید.
با توجه به نیاز شرکت های تبلیغاتی برای ساخت موشن گرافیک و هزینه پایین این روش ، حدس بر این است که این محصول با استقبال خوبی مواجه شود.
6)به نظر شما، اگر ایده شما اجرایی شود، آیا شکل‌هایی از تقلید یا اجرای آن وجود دارد که به جای ارزش آفرینی، فرصت طلبانه باشد و تصویر این کسب و کار را در ذهن مردم تخریب کند؟
این ایده به محض اجرایی شدن می تواند توسط سایر فعالین حوزه آی تی تقلید شود.