Menu
نویسنده مطلب : حسن کشاورز فضل

مطلب مورد بحث:

شهود چیست؟ آیا تفکر شهودی و تصمیم شهودی مهارت محسوب می‌شوند؟


با سلام

در خصوص مورد اول: من با توجه به نوع حرفه و مطالعاتم در حوزه بازار یابی و روانشناسی  نسبت به استخدام افراد انتخاب نوع روابط کاریم با افراد از شهود خوبی برخوردار هستم تشخیص اینکه دامنه عمکلرد هر کس را چگونه می توان سنجید و اینکه قابلیت هر فرد در چه حوزه ای است که بیشترین کارایی را برای سازمان داشته باشد را حوزه توانمندی ام است که به دلیل مطالعات زیاد ، تجربه کار و سرو کار داشتن با انواع موقیعت های کاری در حوزه بازار و تحلیل های شکست و پیروزی هایم تقریبا این توانمندی شکل گرفته است .

در خصوص مورد ۲: خیلی علاقمند هستم در خصوص پیش بینی رویداد های و تحلیل مسائل سازمانی و کاری در این زمینه توانمند شوم زیرا بزرگترین چالش من به عنوان یک تحصیل کرده رشته مدیریت اجرایی تحلیل مسائل سازمانی و شغلی در حوزه بازار یابی است به نحوی که بتوانم حوزه جذاب را از حوزه های غیر جذاب در کسب و کار تشخیص داده که فکر می کنم نیاز به قرار گرفتن در یک دوره خاص آموزشی دارم تا بتوان رویداد های را بهتر تحلیل کنم و قدرت تحلیل شاخص های کسب و کار رونق یا روکود را در خود تقویت کنم