Menu
نویسنده مطلب : عزیزه تیموری

مطلب مورد بحث:

سفرهای کوتاه لعنتی


سلام

پس به این دلیل است که وقتی سفریک هفته ای می روی  و از خونه دور هستی فکر می کنیم خیلی وقته از خونه دور شده ایم چون هر روز جاهای مختلف میرویم و هیچ دو روز پشت سر هم مثل هم نیست و تجربه های زیادی را کسب می کنیم. از یادآوری آن ممنون و سعی خواهم کرد که برای طولانی کردن از انجام کارهای تکراری پرهیز کنم.