Menu
نویسنده مطلب : مصطفا میر

مطلب مورد بحث:

هوش هیجانی ، برداشت از خود و احترام به خود


۲٫
کسی که برای خودش احترام قائل نیست ممکن است به سمت تحقیرکردن دیگران برود.
 
عدم احترام به خود می تواند باعث به وجود آمدن عقده در فرد شود که ممکن در کوتاه مدت انرژی و انگیزه برای پیشرفت شود ولی مطمئنا در بلند مدت رضایت از زندگی را از بین می برد و دیگران در حضور فرد حس سرکوب و تحقیر خواهند داشت.
 

۳٫
صدا کردن فرزند با الفاظ نامناسب
 
تعمیم اشتباهات کوچک فرزند به تمام حیطه زندگی
 
عدم واگذاری مسئولیت های ساده به فرزند
۴٫
استفاده از کلمات و جملات مثبت و انگیزه بخش
 
کمک به فرزند در حل مشکلات و اشتباهات و محدود کردن اشتباه به همان موقعیت خاص
 
واگذاری مسئولیت های ساده که فرزند از پس انجام دادن آن ها برآید
 
کمک به کودک برای اظهار نظر و وجود
۵٫
در صورت وجود این مؤلفه در وجود فرد برای کسب احترام و دریافت امتیاز نیازی به تخریب طرف مقابل وجود ندارد زیرا احترام در وجود اوست که باعث به وجود آمدن اعتماد به نفس می شود که می تواند حرفش را با قدرت و اطمینان بزند، درخواستش را مطرح کند، خواسته طرف مقابل را بررسی کند و در نهایت به یک نتیجه ی مطلوب هر دو سمت مذاکره برسد.
 
طبعا ضعف این مؤلفه در شخصیت یک فرد باعث به وجود آمدن نقیض موارد بالا می شود.