Menu
نویسنده مطلب : پروین طالبی زاده

مطلب مورد بحث:

یک کلیپ تصویری درباره تفکر سیستمی (بالانس)


سلام

من برای اولین بار بود که این کلیپ رو می دیدم. راستش برای من این موضوع که فردی  در مجموعه اگر فقط منافع شخصی خود را در نظر بگیرد، ضمن آسیب زدن به بقیه افراد مجموعه  در نهایت به نفع خودش هم عمل نکرده است رو در حد خانواده کاملا درک می کنم. مثلا وقتی به پسرم تذکر میدم که باید بیشتر درس بخونه و اون جواب میده که اون خودش بدبخت میشه و من نیاز نیست که نگران باشم طرز فکرش عصبانیم میکنه.

اما در ابعاد جامعه متوجه نمی شم مثلا گاهی اخباری از دزدی و اختلاس افرادی منتشر می شود که خوب به اقتصاد کشور و اعتماد افراد جامعه آسیب جدی وارد می شود اما شخص دزد به کشوری دیگر مهاجرت می کند و زندگیش رو با استانداردهای متفاوتی ادامه می دهد. او چگونه متضرر شده است؟ امیدوارم در درس های بعدی تفکر سیستمی  که با اشتیاق فراوان دنبال خواهم کرد به پاسخ سوالم برسم.