Menu
نویسنده مطلب : محسن کشاورزرضا

مطلب مورد بحث:

چای یا قهوه؟ کدام بهتر است؟


نظر برخی اطباءایرانی الاصل این هست که چای اولین بار به همراه مواد مخدر وارد ایران شد. …. کاری به مضرات و مزایایش ندارم حقیقتی که من بلدم این هست که چای در هر صورتی که باشد اعم از سبز و یا سیاه با افزودنی و بدون افزودنی همه و همه اعتیاد آورند طوری که هر جا رفتی چایت ندادند مطمئنا قیافه در هم می کشی و یا از درون چای را طلب می کنی و بد خلق هستی به نوعی.

من چای را به همین خاطر ترک کردم ( فارق از مسئله مزایا و مضرات و…)
بیشتر آب می خورم و سالم تر هستم چون بیشترین نیاز بدنم آب هست نه چای!
گاهی هم برای تنوع از دم کرده های اصیل ایرانی استفاده می کنم و کتابی هم راجع به این موضوع خریداری کردم که نزدیک به چهل مورد چای (همان دمنوش/دمکرده) در آن وجود دارد که خواص هر کدام مطمئنا خیلی بیشتر از چای سیاه هست

چای سیاه پست ترین چای بوده و هست. حالا چرا اینقدر فراگیر شده نمیدانم. واقعا نمیدانم. شاید مثل جریان روغن جامد هست که بعد ۶۰ سال فهمیدند مضر هست ولی چه فایده که ۶۰ سال به خوردمان دادند……