Menu
نویسنده مطلب : حسین

مطلب مورد بحث:

طراحی رفتار و طراحی برای تغییر رفتار


سلام

در این موقعیت‌ها نمیتوان سریعا رفتار مخاطب را عوض کرد ولی میتوان رفتار او را جهت داد و با شیب ملایم، رفتارش را اصلاح کرد. پیشنهاد من است که یک جمله را برایش بنویسیم و بعد از او بخواهیم نظرش را درباره این جمله در تابلوی مخصوصِ بیرون از دستشویی بنویسد.

بدین ترتیب نوشته او در کنار نوشته‌های دیگران قرار می‌گیرد. حتی می‌توان نظرات دیگران را لایک کرد.