Menu
نویسنده مطلب : محمد زمانی

مطلب مورد بحث:

مفهوم پردازی چیست و چه اهمیتی دارد؟


واژه انتزاعی در محاورات روزمره که در بین افراد تحصیکرده هم بیشتر به کار میرود از دقت لازم برخوارد نیست

فرمالیته و سرسری دو تا از معناهایی است که گوینده در نظر دارد .

در درس تا چه حد می‌توانید انتزاعی و مجرد فکر کنید؟ به صورت کامل مفهوم پردازی شده است .

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟