Menu
نویسنده مطلب : عزیزه تیموری

مطلب مورد بحث:

تعریف مدیریت منابع انسانی چیست؟ | شرح وظایف مدیر منابع انسانی


سلام

قطعا افراد با تجربه , دانش محور و … در سازمانها بسیار کلیدی بوده و از اهمیت بالایی برخوردارند ولی اگر قرار باشد خروج یک کارمند سیستم را دچار بحران کند حاکی از این است که سیستم درست عمل ننموده است ( مثل شناسایی فرآیندها , تعامل بین آنها , مستند سازی , جانشین پروری و ..